Skupinová terapie pro děti v Hradci Králové

Skupinová terapie pro děti v Hradci Králové

Skupinová terapie pro děti ve věku 6 -10 let v Hradci Králové

Skupina je určena dětem v náročných životních situacích - rozvod rodičů, potíže ve vztazích s vrstevníky a ve školním kolektivu, problémy v chování apod.

Děti se zde mohou naučit kontrolovanému uvolňování napětí a agresivity, vyjadřování a rozpoznávání vlastních pocitů a nálad, a díky tomu porozumění pocitům druhých.

K rozvoji zdravého sebeprosazení a sebevyjádření používáme tecniky muzikoterapeutické (hra na nástroje, zpěv), arteterapeutické (kreslení, modelování) a herní terapii.

  • skupina je vedena dvojicí terapeutek
  • počet dětí ve skupině je 5 - 6
  • setkáváme se 1 x za 14 dní v odpoledních hodinách
  • setkání jsou bezplatná

Podrobnosti si můžete domluvit v poradně v Hradci Králové na telefonu 495 265 015 nebo 607 248 533


Kontakt

Manželská a rodinná poradna

Hradec Králové
495 265 015 ,
607 248 533
Jičín 493 522 811
Náchod 491 427 695,
491 426 128
Rychnov n. K. 494 534 204

 

Poradny provozuje Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s. Hradec Králové

www.csps-hk.cz