Další

Dále nabízíme:

Podporované setkávání rodičů a dětí

 Je setkávání nezletilého dítěte s rodičem, který jej nemá ve své péči. Dochází k němu v prostředí poradny zpravidla po předchozím doporučení soudu či pracovníků Oddělení sociálně právní ochrany dětí.

Službu podporovaného setkávání poskytujeme i po předchozí domluvě s oběma rodiči bez soudního rozhodnutí.

 

Nácvik relaxačních technik

  S klienty trénujeme především metodu autogenní trénink, ale i jiné relaxační postupy. Cílem je umožnit klientovi používat tyto metody i doma.


Kontakt

Manželská a rodinná poradna

Hradec Králové
495 265 015 ,
607 248 533
Jičín 493 522 811
Náchod 491 427 695,
491 426 128
Rychnov n. K. 494 534 204

 

Poradny provozuje Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s. Hradec Králové

www.csps-hk.cz