Mediace

 

Mediace je proces vyjednávání metodou rychlého a kultivovaného mimosoudního řešení sporů za asistence třetí neutrální strany – mediátora.

 

Cíl mediace: vytvoření a přijetí jasně formulované, srozumitelné a prakticky uskutečnitelné dohody, která je přijatelná pro všechny zúčastněné

 

Přednosti mediace oproti soudnímu řízení:

- lepší porozumění situaci (na základě vzájemné komunikace)

- dobrovolnost (podmínka úspěšného průběhu mediace)

- rovnoprávnost stran sporu, svoboda rozhodování

- důvěrnost procesu a důvěra vztahu, nestrannost a neutralita mediátora

- rychlost (reakce na potřeby klientů bezprostředně)

- bezplatnost

 

Případy vhodné pro mediaci

1. Rodinná mediace – řešení sporů vzniklých ve vzájemném soužití členů rodiny (rodičů, dětí, prarodičů)

2. Rozvodová mediace – řešení sporů v rámci rozvodového řízení manželů (svěření dítěte do péče a formy jeho výchovy, kontakt s dítětem, finanční a majetkové uspořádání, úprava samotné výchovy dětí, zajištění jejich zdraví, kontakty se širším příbuzenstvem…)


Služby

Skupinová terapie pro děti v Hradci Králové

Skupinová terapie pro děti v Hradci Králové

Skupinová terapie pro děti ve věku 6 -10 let v Hradci Králové Skupina je určena dětem v náročných životních situacích - rozvod rodičů, potíže ve vztazích s vrstevníky a ve školním kolektivu, problémy v chování apod. Děti se zde mohou naučit kontrolovanému uvolňování napětí a agresivity, vyjadřování...

Více

—————

Rodinná terapie

Rodinná terapie

Ilustrační foto.

Více

—————


Kontakt

Manželská a rodinná poradna

Hradec Králové
495 265 015 ,
607 248 533
Jičín 493 522 811
Náchod 491 427 695,
491 426 128
Rychnov n. K. 494 534 204

 

Poradny provozuje Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s. Hradec Králové

www.csps-hk.cz