Financování služeb

Služby Manželských a rodinných poraden jsou podle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. v platném znění poskytovány bezplatně.

- Činnost naší společnosti finančně podporují:

            Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

            Královéhradecký kraj

            obce Královéhradeckého kraje

            individuální dárci

 

- Činnost naší společnosti lze podpořit věcnými dary, zasláním finančního daru na číslo účtu 201005537/0300 nebo v hotovosti na základě darovací smlouvy přímo v poradně.


Kontakt

Manželská a rodinná poradna

Hradec Králové
495 265 015 ,
607 248 533
Jičín 493 522 811
Náchod 491 427 695,
491 426 128
Rychnov n. K. 494 534 204

 

Poradny provozuje Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s. Hradec Králové

www.csps-hk.cz